Water op straat

Water op straat bij bui08

De gemeente Rhenen heeft ervoor gekozen om het systeem aan een iets strengere norm dan het beleid te toetsen in dit BRP. Bij een bui08 van stichting RIONED (een bui die gemiddeld eens in de twee jaar valt) dient er zo min mogelijk water op straat te zijn.

In de kaart rechts is het berekende water op straat bij deze bui in de huidige situatie te zien. Omdat er in het verleden al veel maatregelen zijn genomen is de hoeveelheid water op straat bij bui08 zeer beperkt.

Extreme bui

Op de kaart rechts zijn de resultaten van een extreme bui (eens in de 100 jaar) berekening te zien.

Probleemlocaties

In overleg met de gemeente Rhenen is bepaald welke berekende risicolocaties ook daadwerkelijk risicolocaties zijn. Het resultaat is opgenomen in de kaart rechts.

Met 'hoge druk' worden locaties bedoeld waar een hoge waterdruk in de riolering bekend is.
'Klimaatateliers' betekent dat de locatie in de praktijk bekend is en in de klimaatateliers is genoemd.
'Locatie niet bekend' betekent dat dit een locatie is waar water op straat wordt berekend, maar waar geen problemen bekend zijn.
'Maatregel toegepast' duidt op een locatie waar reeds maatregelen zijn uitgevoerd om wateroverlast te verminderen.
'Water op straat' zijn locaties waar water op straat wordt berekend en waar de gemeente van aangeeft dat deze locatie inderdaad gevoelig hiervoor zijn.