Basis RioleringsPlan

Gemeente Rhenen

Deze website bevat het Basis Rioleringplan (BRP) Rhenen. In een BRP worden berekeningen gemaakt aan afvalwater en hemelwater. De volgende vragen worden onder andere beantwoord:

  • Hoe werken de rioolstelsels?
  • Zijn er maatregelen nodig om het functioneren van de rioolstelsels te verbeteren?

In plaats van in een lijvige rapportage, is alle relevante informatie opgenomen in deze website. Deze website is primair bedoeld voor de beheerder van de rioolstelsels van de gemeente Rhenen, technische adviseurs en andere, technisch onderlegde, stakeholders.  

De website is opgebouwd met behulp van tabbladen. Deze tabbladen hebben de volgende inhoud:

Beleid en uitgangspunten

Onder dit tabblad is te vinden welke beleidsuitgangspunten de gemeente Rhenen hanteert en welke uitgangspunten zijn gebruikt voor dit BRP.

Huidige situatie

  • Bestaande assets riolering (buizen, putten etc.)
  • Belangrijkste afvoermogelijkheden via oppervlaktewater
  • Kenmerken van bemalingsgebieden
  • Functioneren stelsels bij hevige neerslag conform norm (herhalingstijd eens per twee jaar)
  • Functioneren stelsels bij extreme neerslag (herhalingstijd eens in de honderd jaar)

Toekomstige situatie

  • Mogelijke maatregelen om te voldoen aan de water op straat norm
  • Mogelijke maatregelen ter verbetering situatie tijdens extreme neerslag
  • Kostenraming maatregelen